Udruga Priroda Kretanja

Naše izvorište i poticaj

Priroda je najinteligentniji i nama najbliži izvor iz kojeg možemo u?iti. Razvijala je ljudski  potencijal kroz milijune godina - usavršavaju?i našu gra?u, kretanje, osjetilnost, razum, osje?anja,  mogu?nost spoznaje..., sposobnost u?enja i razvijanja životnih vještina, i to tijekom ?itavog svog života.
Ro?enjem naslje?ujemo genetska obilježja na koja teško možemo utjecati, ali funkcije oblikovane vlastitim iskustvom promjenjive su i na njih možemo utjecati. Budu?i da je pokretanje uvelike nau?eno ponašanje podržavaju?im i inteligentnim prirodnim pokretom možemo poboljšati taj aspekt, a time i sve ostale aspekte našeg djelovanja.
Vode?i se tom mišlju postavili smo si pitanje: Kako se koristimo potencijalom koji nam je priroda namijenila? I osnovali Udrugu Priroda kretanja u kojoj vam nudimo aktivnosti kojima vas kroz pokret vodimo u otkrivanje izvora koje nosimo u sebi i njihovo daljnje razvijanje:

Bones for life (BFL) – primijenjeni Feldenkrais za odrasle:

Bones for life me?unarodno je priznati program tjelovježbe usmjeren na poduku  prirodnog kretanja i skladnog držanja tijela. Službeno je verificiran u dvadeset i devet zemalja svijeta i svakim danom privla?i sve ve?i broj poklonika zbog svoje izuzetne u?inkovitosti u poboljšanju tjelesnog funkcioniranja.
Program je osmislila Ruthy Alon, viša trenerica metode kretanja Moshea Feldenkraisa "Svjesnost kroz pokret". U programu primjenjuje principe somatskog, senzo-motori?kog u?enja.
U BFL grupi ili na individualnom satu istan?ano osmišljenim lekcijama istražuju se kretnje, te njihova me?usobna povezanost, detektira se, razlikuje i izoštrava osjetilnost i doživljavanje pokreta. Širi se repertoar vještina kretanja, a time i mogu?nost izbora povoljnijih obrazaca ovisno o situaciji. Na taj na?in obnavlja se prirodna inteligencija tijela i sigurnost kretanja uop?e, podiže se svjesnost, trenira mišljenje i koncentracija, a bolovi uzmi?u uslijed otpuštanja suvišnih tjelesnih i psihi?kih napetosti.

Program je posebno koristan u prevenciji osteoporoze - naglasak je na radu s tijelom u uspravnom položaju, u dinami?kim uvjetima djelovanja sile teže, što ?ini osnovu da se stimulira ja?anje kostiju. Da bi se na siguran na?in mogle izvoditi žustrije aktivnosti koristi se povezivanje tijela u trake od materijala te se time stvaraju uvjeti za aktiviranje svih dijelova tijela u harmoni?no koordiniranu izvedbu. Tako integrirani dijelovi tijela tako?er postaju pouzdanom osovinom za izvo?enje razli?itih antigravitacijskih kretnji, poput poskakivanja na petama, tr?anja ili skakanja.
To je razlog zbog kojeg ?ak i osobe s oslabljenim funkcionalnim sposobnostima ponovo uspijevaju iskusiti energi?nija gibanja, ili elasti?na i ritmi?na pulsiranja kroz tijelo, što osigurava ?vrste kosti, podiže vitalnost i poziva na kretanje.

Za vježbanje u Udruzi nema dobnog ili tjelesnog ograni?enja. Udruga organizira i:

BFL za djecu i mlade:
Ova radionica posebno je namijenjena mladima zbog mogu?nosti preventivnog djelovanja od nastanka bolova, uko?enosti, te kroni?nih smetnji pokreta?kog sustava, osteoporoze kao izrazito javnozdravstvenog problema, pretilosti i sli?nih problema koji se javljaju uslijed nedostatka kretanja.

BFL za osobe s poteško?ama u kretanju: mogu?e je vježbati i u kolicima jer je na?in rada zamišljanjem jednako djelotvoran kao i sam izvedeni pokret.

Logopedski odjel: rana govorno-jezi?na, komunikacijska, perceptivno-motori?ka, neurorazvojna i kognitivna dijagnostika i terapija djece i odraslih.

Svijet plesa: u udruzi se provodi združeno vježbanje BFLa i u?enje plesnih elemenata. Radi se o tjelovježbi u kojoj se u?enje kretanja i efikasnog korištenja tijela provodi u kombinaciji s plesnim elementima, pa se istovremeno pove?avaju u?inci BFLa, te se poboljšava koordinacija i sklad pokreta pri izvo?enju plesnih elemenata.

Udruga se bavi i edukacijom, te organizirate?ajeve iz  "osnovnog BFL programa" vježbi o prirodnom kretanju i skladnom držanju tijela koji ?e se održati kroz 60 sati poduke u tri dijela.
Pozivamo sve one koji žele:
- nau?iti kako bolje koristiti svoje tijelo i poboljšati držanje;
- sprije?iti nastanak ili napredovanje osteoporoze;
- olakšati poteško?e ili ograni?enja pri kretanju uzrokovanih boleš?u ili vrstom posla (frizeri, glazbenici, zubari, plesa?i...);
- još uspješnije raditi s ljudima u cilju promicanja njihova zdravlja (fizioterapeuti, rehabilitatori – defektolozi, logopedi i psiholozi, u?itelji plesa, yoge, pilatesa, kineziolozi)
- postati profesionalni BFL u?itelji i treneri.

Lokacija i kontakt:
Udruga Priroda kretanja,
Šestinski trg 5, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4637 719

Ingirid Kecerin Kasumagi?, prof. kineziologije, Feldenkrais prakti?ar
i trener Movement Intelligence metode.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ivana Vukovi?; bacc. fizioterapije
Bones for life prakti?ar: tel. 092 299 6671
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it