Radionica svibanj 2015.

radionica2015_2

Radionica svibanj 2015
Feldenkrais i Anat Baniel metoda
RADIONICA ZA DJECU S RAZVOJNIM TEŠKO?AMA, RODITELJE I STRU?NJAKE

Šestine, 9. - 12. 5. 2015.
Besplatne lekcije funkcionalne integracije za polaznike radionice

Na toj radionici bit ?e izloženo nekoliko korisnih na?ela i tehnika iz metoda Feldenkrais i Anat Baniel.
Djeci koja imaju bilo povišen ili smanjen miši?ni tonus koristit ?e prakti?ne tehnike koje i roditelji i stru?njaci mogu primjenjivati u svakodnevnom životu.

Na?ela koja ?e se istaknuti na ovoj radionici su:

- predlaganje varijacija i 
- poboljšavanje kroz sve ve?u složenost.

Naš živ?ani sustav gra?en je tako da uskla?uje i usavršava pokrete.
Usredoto?it ?emo se na to kako pomo?i djeci s invaliditetom i teško?ama u razvoju da to bolje ?ine.

Radionica je podijeljena u dva dijela:

-9. i 10. svibnja Nancy Aberle ?e održati ?etvrti seminar za roditelje i stru?njake. U ovom teorijskom i prakti?nom dijelu Nancy ?e polaznike voditi kroz temu grupnim lekcijama Svjesnost kroz pokret i individualnim pristupom Funkcionalne integracije. Njime se u?i kako primjenjivati postupke putem dodira u radu s drugom osobom. Taj individualni oblik instruktorica ?e potkrijepiti demonstracijom rada s djetetom.

- vrijeme održavanja: od 10 do 17 sati s pauzom za ru?ak + kratke kava/?aj pauze
- radionica ?e se provoditi na engleskom i hrvatskom jeziku

- 11. i 12. svibnja prakti?ari ?e provoditi Funkcionalnu integraciju (individualne lekcije) za djecu i  sve zainteresirane sudionike radionice, prema dogovoru jednom ili dva puta dnevno.
-vrijeme održavanja: 10 - 11, 11 – 12, 12 – 13, ru?ak, 14 – 15, 15 – 16, 16 – 17; istovremeno na više radnih mjesta.
U ova dva dana Nancy ?e pozornost posvetiti radu prakti?ara s djecom, odgovarati na pitanja stru?njaka i roditelja o primjeni metoda i na?ela, te specifi?nim poteško?ama djece i njihovih roditelja.
Stru?njaci ?e imati priliku osjetiti kako funkcionira "prijenos informacije" vo?en verbalnim putem tijekom grupnog rada, te putem dodira u individualnom pristupu. 

Pozivamo roditelje i stru?njake, Feldenkrais pedagoge, fizioterapeute, kineziterapeute, lije?nike, kineziologe, logopede, defektologe, rehabilitatore, i ostale stru?njake i zainteresirane.

Svi prakti?ari koji ?e držati lekcije funkcionalne integracije sudjeluju u projektu Rad s djecom – Feldenkrais bez granica, u kojem stje?u iskustvo u me?unarodnom okruženju. Njihov rad je besplatan. Dobrovoljne priloge za njihovo putovanje i boravak, možete, prema svojim mogu?nostima ostaviti u kutiji za donacije.

Preporuke za bolje razumijevanje metoda:
Za ?itanje teksta o nekim na?elima u?enja po ovim metodama slijedite link: Kako uklju?iti „sklopku za u?enje“
Uvid u knjigu Anat Baniel: "Kids beyond limits".
Kako nam je bilo i što se doga?alo na prethodnim radionicama možete vidjeti na Facebook stranici Priroda kretanja.

Instruktorica:
Nancy Aberle
ima svoju Feldenkrais ordinaciju u Zurichu od 1998. godine i specijalizirana je za rad s dojen?adi i djecom. Nancy je certificirana prakti?arka Feldenkrais metode i Anat Baniel metode za djecu koja se temelji na radu dr. Feldenkraisa. Od 2004. provodi napredne treninge za prakti?are Feldenkraisa i njihov je mentor u radu s djecom.
http://www.feldenkrais-nancy-aberle.ch/produkte/downloads_en.php?L=en


Informacje o prijavi i uplati:

Prijava:
Molimo ispišite obrazac prijave s web stranice: /dowload obrazca za prijavu/ i pošaljite ga poštom na adresu: Udruga priroda kretanja, Šestinski trg 5, 10 000 Zagreb, ili e – mailom na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Uplata:
Molimo da nov?ana sredstva  od 2300 kuna uplatite u udruzi u gotovini ili na žiro ra?un udruge najkasnije do 01. 04. 2015. s naznakom za: Feldenkrais i ABM. Nakon toga, iznos uplate je 2600 kuna. Cijena za drugog roditelja umanjena je za 70%.
Žiro ra?un:
IBAN: HR0423860021110100402 
SWIFT: PDKCHR2X
Podravska banka, Opati?ka 3, 48000 Koprivnica

Odjava:
U slu?aju nemogu?nosti dolaska na radionicu, možete poslati Vašu zamjenu. Ukoliko odustanete do 20. 04. 2015.  upla?ena sredstva bit ?e Vam vra?ena u iznosu umanjenom za 30%. Nakon toga povrat ne?e biti mogu?.
U slu?aju otkazivanja organizatora, nov?ana sredstva ?e biti u potpunosti vra?ena.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ingrid Kecerin Kasumagi?,
prof. kineziologije,
Movement Intelligence trener i koordinator za Hrvatsku
Udruga Priroda kretanja
Šestinski trg 5, 10000 Zagreb