Radionica svibanj 2019

Radionica Feldenkrais® i Anat Baniel(sm) metoda

Subota i nedjelja, 25. i 26. svibanj 2019. - seminarski dio
Ponedjeljak i utorak, 27. i 28. svibanj 2019. – klini?ki dio – besplatne individualne lekcije funkcionalne integracije za djecu s teško?ama i invaliditetom
Instruktorice: Nancy Aberle (Švicarska) i Lynn Bullock (Francuska), certificirane prakti?arke Feldenkrais i Anat Baniel metoda.

Pozivamo:
• roditelje djece s teško?ama i invaliditetom
• roditelje koji žele poboljšati motori?ki i spoznajni razvoj svoje djece
• stru?njake koji rade s djecom ili odraslima (lije?nici, fizioterapeuti, radni terapeuti, logopedi, rehabilitatori, pedagozi, kineziolozi, voditelji sportskih, rekreacijskih i bodywork aktivnosti)
• sve koji žele nau?iti kako bolje koristiti svoje tijelo, olakšati poteško?e u kretanju i produbiti iskustvo cjelovitog djelovanja uma i tijela

Tijekom ova dva dana Nancy i Lynn ?e nadgledati rad prakti?ara s djecom, te pritom odgovarati na pitanja o primjeni metoda i na?ela i o specifi?nim poteško?ama djece i njihovih roditelja.

Instruktorice:

Nancy Aberle ima svoju Feldenkrais ordinaciju u Zurichu od 1998. godine i specijalizirala se za rad s dojen?adi i djecom. Nancy je certificirana prakti?arka Feldenkraisove i Anat Baniel metode za djecu koja se temelji na radu dr. Feldenkraisa. Od 2004. vodi napredne treninge za prakti?are Feldenkraisove metode i njihov je mentor u radu s djecom ali i odraslima.
Lynn Bullock certificirana je prakti?arka Feldenkraisove i ABM-ove metode i autorica programa "Spoznaje o vidu". Vodi svoju praksu u Parizu u Francuskoj. Radi s dojen?adi i djecom koja imaju razvojne teško?e, ali i s odraslima. U nekoliko zemalja vodi radionice posve?ene poboljšanju vida. Od 2008. u suradnji s Nancy Aberle sudjeluje u vo?enju seminara „Feldenkrais without Borders“.

slika01slika02

Seminarski dio, 25. i 26. Svibnja
Vrijeme održavanja: 10 - 17 sati s pauzom za ru?ak + kratke kava/?aj pauze.
U ovom teorijskom i prakti?nom dijelu instruktorice Nancy i Lynn ?e voditi polaznike kroz temu u grupnim lekcijama i kroz rad u parovima, a primjenu Feldenkraisovih postupaka i na?ela demonstrirat ?e i u radu s djetetom.
Klini?ki dio 27. i 28. svibnja
Tim iskusnih prakti?ara provodit ?e individualne lekcije funkcionalne integracije za djecu s teško?ama i sa zainteresiranim polaznicima radionice, prema dogovoru u terminima od:
10 - 11, 11 – 12, 12 – 13, ru?ak, 14 – 15, 15 – 16, 16 – 17, jednom ili dva puta dnevno.

Tema: NAU?ITE RASPOZNAVATI RAZLIKE i time poboljšajte motorno, senzorno i kognitivno funkcioniranje

Bez obzira na dob ili vještinu u izvo?enju voljnih pokreta, bolje razlikovanje detalja omogu?uje više izbora u svakom podru?ju života. Slabija diferencijacija obi?no podrazumijeva slabiju svjesnost i manje izbora.
Kako bi dijete ili odrasla osoba mogla s lako?om i ve?om preciznoš?u izvoditi funkcionalne pokrete i imati ve?i izbor kretnji potrebna joj je sposobnost zapažanja finih razlika u osjetu vlastitoga tijela, njegovoj motori?koj koordinaciji i odnosu prema okruženju.
Ta sposobnost temelj je svakog u?enja i napredovanja kako intelektualnog tako i somatskog. Da bismo je poboljšali, instruktorice ?e nas kroz temu voditi lekcijama koje se fokusiraju na pokret izveden s pozornoš?u.

Kada odrasli, roditelji i stru?njaci bolje shvate postavke mozga, proces u?enja, razvoj i organiziranje pokreta i ponašanja, tada mogu kvalitetnije podržati svoje zdravlje i cjeloživotni razvoj, ili pak tijek napredovanja svoje djece i klijenata.
Kod zdrave djece namjera je efikasno integrirati senzomotori?ke faze razvoja koje ona svladavaju spontano. Kod djece s teško?ama cilj je nadomjestiti im informacije koje njihov živ?ani sustav ne dobiva spontano kako bi ona mogla ovladati slijedom pokreta koji je potreban da bi se integrirala svaka nova funkcija.
Radionica je podijeljena u dva dijela:

Preporu?ena literatura:
Tekst Nancy Aberle o optimalnom miši?nom tonusu / download pdf tekst
Tekst Nancy Aberle: „Kako uklju?iti sklopku za u?enje“ - izlaganje Nancy Aberle sa znanstvenog kongresa „Mozak koji sura?uje“, Graz 2010. / download pdf tekst
Nancy Aberle (2010), Turning the „Learning switch on“, izlaganje na engleskom, francuskom ili njema?kom jeziku ili gledanje video zapisa slijedite link: http://www.feldenkrais-nancy-aberle.ch/produkte/downloads_en.php?L=en
Knjiga: Anat Baniel (2012.), „Kids Beyond Limits“.

slika03slika04Prijava i uplata:

Molimo ispišite obrazac prijave: /obrazac za prijavu/ i pošaljite na mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ili 
poštom na adresu: Udruga Priroda kretanja, Šestinski trg 5, 10 000 Zagreb.
Prijava podrazumijeva uplatu od 30% iznosa cijene radionice.

Cijena i na?in pla?anja:
Seminarski dio radionice polaznici pla?aju 2300 kuna dok je klini?ki dio besplatan. U slu?aju uplate dijela iznosa cijene radionice do 30. 4. 2019. (najmanje 30%) cijena je 2000 kuna. Ako ste roditelj djeteta s teško?ama, drugi roditelj može sudjelovati besplatno. Roditelji slabijeg imovinskog stanja koji ne mogu platiti punu cijenu radionice mogu se javiti u udrugu kako bi se dogovorila mogu?nost sufinanciranja dijela iznosa iz fonda udruge. Studentima i pripravnicima na stru?nom usavršavanju odobrava se popust od 50%.

Prijava: Molimo prijavnicu pošaljite na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili poštom na adresu: Udruga Priroda kretanja, Šestinski trg 5, 10000 Zagreb.
Prijava podrazumijeva uplatu od 30% iznosa cijene radionice.

Uplata: Molimo da nov?ana sredstva uplatite na ra?un udruge najkasnije do 10.05.2019. Primatelj je Udruga Priroda kretanja, Šestinski trg 5, 10000 Zagreb; potrebno je navesti ime pošiljatelja i svrhu uplate – za Feldenkrais i ABM radionicu.
Ra?un: IBAN: HR0423860021110100402 Podravska banka, Opati?ka 3, 48000 Koprivnica Odjava: U slu?aju nemogu?nosti dolaska na radionicu, možete poslati Vašu zamjenu. Ukoliko odustanete do 10. 5. upla?ena sredstva bit ?e Vam vra?ena u iznosu umanjenom za 30%. Nakon toga povrat ne?e biti mogu?. U slu?aju otkazivanja organizatora, nov?ana sredstva ?e biti u potpunosti vra?ena.

Informacije: Ingirid Kecerin Kasumagi?, prof. kineziologije, Feldenkrais prakti?ar i trener Movement Intelligence metode.

Tel: 01 4637 719, 091 5069 505
Mail: i This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Udruga Priroda kretanja
Šestinski trg 5, Zagreb