Radionica svibanj 2016

RADIONICA ZA RODITELJE I STRU?NJAKE KOJI RADE S DJECOM
Šestinski vijenac 2, Zagreb
Subota 28. do utorka 31. 5. 2016.
Besplatne lekcije funkcionalne integracije za polaznike radionice

slika-Lynn

Instruktorice: Nancy Aberle (Švicarska) i Lynn Bullock (Francuska)
Tema: VID, KOORDINACIJA POKRETA, U?ENJE

Radionica je namijenjena:

  • roditeljima djece s razvojnim teško?ama i invaliditetom,
  • roditeljima koji žele poboljšati motori?ki i spoznajni razvoj svoje djece,
  • stru?njacima koji rade s djecom (fizioterapeutima, rehabilitatorima, kineziolozima, pedagozima, lije?nicima i ostalima)

Na radionici ?e se prou?avati kako naši uvjetovani obrasci miši?nih kontrakcija izravno utje?u na na?in na koji koristimo o?i i ruke, a u skladu s tvrdnjom dr. Moshe Feldenkraisa da „svako tjelesno i emocionalno stanje osobe odgovara njezinom uvjetovanom obrascu miši?nih kontrakcija“.

Feldenkraisov pristup temelji se na neuroznanosti te koristi pokret da bi mozgu slao nove informacije. Slanjem nedostaju?ih senzomotori?kih informacija iskusni prakti?ari u djetetovom mozgu mogu stvoriti nove i korisne neuronske putove. Ako se djetetu pomogne tako da ono poboljša svoje sposobnosti samopercepcije i da izvede pokret kojim ?e ostvariti svoje namjere, tada se mogu poboljšati sva podru?ja djetetova života, tjelesna, emocionalna ili mentalna.
Bebama i djeci s poteško?ama u razvoju ?esto je potrebna podrška kako bi nau?ila slijed pokreta kojima druga djeca spontano eksperimentiraju. U?enjem te podrške roditelji i stru?njaci mogu primjenjivati tehnike i ideje iz ove blage i neinvazivne, a u?inkovite metode. Na taj na?in oni mogu pomo?i djeci da kroz igru i istraživanje usvoje i integriraju svaku nadolaze?u fazu u razvoju.

slika-silvija

Radionica je podijeljena u dva dijela, seminarski i klini?ki.

Seminarski dio,  28. i 29. Svibnja
Vrijeme održavanja: 10 - 17 sati s pauzom za ru?ak + kratke kava/?aj pauze.
Radionica ?e se provoditi na engleskom i hrvatskom jeziku.
U ovom teorijskom i prakti?nom dijelu instruktorice Nancy i Lynn ?e polaznike voditi kroz temu grupnim lekcijama svjesnost kroz pokret (usmenim putem) i individualnim pristupom funkcionalne integracije (rad u parovima putem dodira uz superviziju prakti?ara).

Držat ?e pouku o tehnikama i na?elima Feldenkraisove metode (s posebnim naglaskom na vid i njegovu ulogu u organizaciji pokreta) i kako ih primjenjivati u radu s djecom.

Sudionici ?e u?iti na?ine kojima se stvaraju uvjeti za motori?ko i kognitivno u?enje i napredovanje djece, za zdravo odrastanje i funkcioniranje u zreloj dobi. Primjenom ovih postupaka u djece s razvojnim poteško?ama ?esto se do fascinantnih razmjera može poboljšati njihova sposobnost u?enja i upravljanja sobom. Kroz lekcije njihov živ?ani sustav prima informacije kojima se uskla?uje i usavršava pokret i poti?e razvoj spoznajnih sposobnosti (okoline i samih sebe), a koje zbog razli?itih cerebralnih ili genetskih ošte?enja ili trauma ne mogu primati spontano. Takvim informacijama nadomješta se i poti?e istraživa?ki proces kroz koji zdrava djeca prolaze prirodno tijekom svladavanja uro?enih faza senzomotori?kog razvoja.

Roditeljima i stru?njacima koji pak rade sa zdravom djecom ova ?e znanja pomo?i da bolje shvate razvojni pokret, nastanak somatskih obrazaca, veze i interakcije izme?u mozga, pokreta i okoline. Sve su to saznanja pomo?u kojih roditelji i stru?njaci mogu podržavati i poticati razvoj sposobnosti u?enja i prirodnu progresiju razvoja mozga. Time se kod djece razvija osje?aj postignu?a na motori?kom, ali i kognitivnom, emotivnom i socijalnom podru?ju.

Klini?ki dio, 30. i 31. svibnja
Tim iskusnih prakti?ara ?e provoditi funkcionalnu integraciju (individualne lekcije) za djecu i sve zainteresirane polaznike radionice, prema dogovoru jednom ili dva puta dnevno.
Vrijeme održavanja: 10 - 11, 11 – 12, 12 – 13, ru?ak, 14 – 15, 15 – 16, 16 – 17; istovremeno na sedam radnih mjesta.
Tijekom ova dva dana Nancy i Lynn ?e pozornost posvetiti radu prakti?ara s djecom, odgovarati na pitanja stru?njaka i roditelja o primjeni metoda i na?ela, te specifi?nim poteško?ama djece i njihovih roditelja.

Instruktorice
Nancy Aberle
ima svoju Feldenkrais ordinaciju u Zurichu od 1998. godine i specijalizirala se za rad s dojen?adi i djecom. Nancy je certificirana prakti?arka Feldenkraisove i Anat Baniel metode za djecu koja se temelji na radu dr. Feldenkraisa. Od 2004. vodi napredne treninge za prakti?are Feldenkraisove metode i njihov je mentor u radu s djecom.
Lynn Bullock
certificirana je prakti?arka Feldenkraisove i ABM-ove metode i autorica programa "Spoznaje o vidu". Lynn je godinama intenzivno sura?ivala s Nancy i sada vodi svoju praksu u Parizu u Francuskoj. Radi s dojen?adi i djecom koja imaju razvojne teško?e, ali i s odraslima. U nekoliko zemalja vodi radionice posve?ene poboljšanju vida. Od 2008. u suradnji s Nancy Aberle sudjeluje u vo?enju seminara „Feldenkrais without Borders“.

slika_radionica_2

Napomene:

Radionica se održava na Engleskom i Hrvatskom jeziku.

Preporu?ena literatura :
Tekst Nancy Aberle o optimalnom miši?nom tonusu / download pdf tekst
Tekst Nancy Aberle: „Kako uklju?iti sklopku za u?enje“ - izlaganje Nancy Aberle sa znanstvenog kongresa „Mozak koji sura?uje“, Graz 2010. / download pdf tekst
Nancy Aberle (2010), Turning the „Learning switch on“, izlaganje na engleskom, francuskom ili njema?kom jeziku ili gledanje video zapisa slijedite link: http://www.feldenkrais-nancy-aberle.ch/produkte/downloads_en.php?L=en
Knjiga: Anat Baniel (2012.), „Kids Beyond Limits“.

Organizirano besplatno ?uvanje djece 28. i 29. 5. 2016.:
Mole se roditelji kojima je potrebno ?uvanje djece da se jave do 31. 3. 2016.

Cijena i na?in pla?anja:
Seminarski dio radionice polaznici pla?aju 2 300 kuna dok je klini?ki dio besplatan.
U slu?aju uplate dijela iznosa cijene radionice do 31. 3. 2016. (najmanje 30%) cijena je 2 000 kuna.
Roditelji slabijeg imovinskog stanja koji ne mogu platiti punu cijenu radionice mogu se javiti u Udrugu kako bi se dogovorila mogu?nost sufinanciranja dijela iznosa iz fonda Udruge.
Nezaposlenima, studentima i pripravnicima na stru?nom usavršavanju odobrava se popust od 50%.

Prijava:
Molimo ispišite obrazac prijave: /obrazac za prijavu/ i pošaljite na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili poštom na adresu: Udruga Priroda kretanja, Šestinski trg 5, 10 000 Zagreb. Prijava podrazumijeva uplatu od 30% iznosa cijene radionice.

Uplata:
Molimo da nov?ana sredstva uplatite na ra?un udruge najkasnije do 10. 05. 2013.
Primatelj je Udruga Priroda kretanja, Šestinski trg 5, 10000 Zagreb; potrebno je navesti ime pošiljatelja i svrhu uplate – za Feldenkrais i ABM radionicu.

Ra?un: IBAN: HR0423860021110100402
Podravska banka, Opati?ka 3, 48000 Koprivnica

Odjava:
U slu?aju nemogu?nosti dolaska na radionicu, možete poslati Vašu zamjenu. Ukoliko odustanete do 10. 05. upla?ena sredstva bit ?e Vam vra?ena u iznosu umanjenom za 30%. Nakon toga povrat ne?e biti mogu?.
U slu?aju otkazivanja organizatora, nov?ana sredstva ?e biti vra?ena.

Informacije
Ingrid Kecerin Kasumagi?, prof.kineziologije, Movement Intelligence trener i koordinator za Hrvatsku
Tel: 01 4637 719, 091 5069 505
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Udruga Priroda kretanja
Šestinski trg 5, Zagreb