MUDROST POKRETA (MOVEMENT INTELLIGENCE)

MUDROST POKRETA (MOVEMENT INTELLIGENCE)
Probudimo osobni kompas za optimalno funkcioniranje.     
Prepoznajmo mudrost tijela i snagu integriraju?eg pokreta.

RADIONICA mudrost pokreta i njezine temeljne metode kosti za život (BONES FOR LIFE)
25. 9. 2015., trajanje 18:00-21:00
26. 9. 2015., trajanje 10:00-12:00

Mudrost pokreta (Movement Intelligence) je sustav vježbanja kojim se iznova u?i dinami?ka postura i stje?e gipkost uma i tijela. Razvila ga je dr. Rutyh Alon, a temelji se na pristupu dr. Moshe Feldenkraisa somatskom u?enju. Ruthy je je iskusna trenerica i mentorica u više od 30 zemalja.

trakeOva metoda sastoji se od nekoliko programa, a na ovoj radionici upoznat ?emo se s vježbama  i na?elima njezinog osnovnog programa Kosti za život (Bones for Life).
U programu Kosti za život u?e se i obnavljaju vještine prirodnog kretanja i skladnog držanja tijela. One su temelj zdravog funkcioniranja organizma i štite ga od povreda i kroni?nih bolova. Te su vježbe preduvjet za izvo?enje intenzivnijih dinami?kih kretnji koje su potrebne za poticanje procesa izgradnje kostiju i ja?anja tijela.                                                                     
Što ?emo raditi na radionici?
Radit ?emo vježbe i promatrati što zapravo radimo dok ih izvodimo, tj. kako razmišljamo i što osje?amo dok organiziramo pokrete
Na taj na?in povezujemo  tijelo i  mozak.

Posvješ?ivat ?emo si uloge mozga, kostiju i miši?a.
Tako ?emo posti?i optimalan miši?ni tonus i lako?u pokreta.

Prepoznavati funkcionalne veze izme?u dijelova tijela.
To ?e nam pomo?i da bolje koordiniramo i integriramo svrsishodne pokrete (npr. stajanje, hodanje, posjedanje, ustajanje, posezanje, okretanje...).

Rafinirat ?emo osjetilni doživljaj tijela.
Primjenjivat ?emo na?ela neurološkog u?enja tako što ?emo oponašati na?in u?enja u ranoj dje?joj dobi.

U?it ?emo kako stvarati situacije u kojima poti?emo organizam na spontano uskla?ivanje.

Koga pozivamo?

Pozivamo sve one koji žele poboljšati držanje tijela, olakšati poteško?e ili ograni?enja pri kretanju, preispitivati navike i uvjerenja, birati nova rješenja u svim aspektima života; istražiti snagu jednostavnosti, osjetilnosti, suptilnosti i kvalitete.
Pozivamo i stru?njake koji rade s ljudima u cilju promicanja njihova zdravlja: kineziologe, fizioterapeute, rehabilitatore i druge, i sve one koji žele postati profesionalni u?itelji i treneri metode Mudrost pokreta.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

•    KOSTI ZA ŽIVOT / BFL (BONES FOR LIFE)  Ja?ajte kosti prirodnim kretanjem
•    KOSTI ZA ŽIVOT - PROGRAM VJEŽBI NA STOLICAMA / BFL (BONES FOR LIFE) ON CHAIRS Promijenite predodžbe o pravilnom sjedenju
•    HODAJ ZA ŽIVOT / WFL (WALK FOR LIFE)  Koordinacija hoda u prirodi uz pomo? štapova
•    OSVIJEŠTENO JEDENJE / ME (MINDFUL EATING)  Istražite svoje navike
•    SOLUTIONS FOR OPTIMAL MOBILITY / Individualni program vježbi


Može li biti bolje?
Postoje bolji na?ini na koje možemo koristiti svoje tijelo ako smo ga svjesniji  i potpunije ga osje?amo.
Kada bolje upoznamo  svoju prirodu bit ?emo bolji sebi i drugima.