bfl_1MOVEMENT INTELLIGENCE / SVIJEST O KRETANJU
Promjena u pristupu tjelesnom vježbanju

UVODNA JEDNODNEVNA RADIONICA
14.11.2014., trajanje 17:00-21:00, lokacija Šestinski trg 10, Zagreb

TRODNEVNA RADIONICA
14., 15., 16.11.2014. , po?etak 14.11.2014. u 17:00 sati, lokacija Šestinski trg 10, Zagreb
14. od 17:00 do 21:00, 15. i 16. od 10:00 do 17:30

UVODNA JEDNODNEVNA RADIONICA
14.11.2014., trajanje 17:00-21:00, lokacija Šestinski trg 10, Zagreb

Upoznavanje s programom Movement Intelligence / Svijest o kretanju i njezinom temeljnom metodom (BFL) Bones for Life / Kosti za život, zasnovanom na principima Feldenkraisove metode somatskog u?enja

Teorijski i prakti?ni rad po BFL metodi za poticanje ja?anja kostiju, skladnog držanja tijela i prirodnog kretanja. U?it ?emo procese koji su dio edukacijskog i certifikacijskog programa. Polaznici ih mogu lako primjenjivati u aktivnostima svakodnevnog života, a stru?njaci asimilirati u radu s drugima

Naglasak je na integrativnom pristupu tjelovježbe i prirodnom neurološkom u?enju kroz pokret
(istovremeno vježbamo i saznajemo o sebi)
Cijena: 300 kn

TRODNEVNA RADIONICA
14., 15., 16.11.2014. , po?etak 14.11.2014. u 17:00 sati, lokacija Šestinski trg 10, Zagreb
14. od 17:00 do 21:00, 15. i 16. od 10:00 do 17:30

Teorijski i prakti?ni rad po edukacijskom i certifikacijskom programu Bones for Life / Kosti za život. Osnovni program ?ini repertoar od 90 procesa kojima se u?e i obnavljaju vještine prirodnog kretanja i skladnog držanja tijela. U ovom dijelu ?emo kroz 15 procesa dešifrirati neke od sastavnica i osobina primarnih pokreta?kih funkcija; dinami?ku stabilnost, raspodjelu snaga, koordinaciju, ritam, prijenos i raspore?ivanje optere?enja u stajanju, hodu i promjenama položaja u prostoru.
Kad su optimalne, ove vještine reaktiviraju prirodne procese izgradnje kostiju, te spontano i neagresivno osnažuju i regeneriraju cijeli organizam.

Program je osmislila Ruthy Alon, viša trenerica metode kretanja Moshe Feldenkraisa "Svjesnost kroz pokret" ( http://www.bonesforlife.com/)
Cijena: 1200 kn

Pozivamo sve one koji žele poboljšati držanje i na?in na koji koriste svoje tijelo, olakšati poteško?e ili ograni?enja pri kretanju, izazvati navike i uvjerenja, razvijati nove izbore u svim aspektima života; istražiti snagu jednostavnosti, osjetilnosti, suptilnosti i kvalitete.
Pozivamo i stru?njake koji rade s ljudima u cilju promicanja njihova zdravlja: kineziologe, fizioterapeute, rehabilitatore i druge, i sve one koji žele postati profesionalni Movement Intelligence u?itelji i treneri.

Informacje o prijavi i uplati:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Ingrid Kecerin Kasumagi?,
prof. kineziologije,
Movement Intelligence trener i koordinator za Hrvatsku
Udruga Priroda kretanja
Šestinski trg 5, 10000 Zagreb