Radionica / Feldenkrais i Anat Baniel metoda / Svibanj 2019

Šestinski vijenac 2, Zagreb
Subota i nedjelja, 25. i 26. svibanj 2019. - seminarski dio
Ponedjeljak i utorak, 27. i 28. svibanj 2019. – klini?ki dio – besplatne individualne lekcije funkcionalne integracije za djecu s teško?ama i invaliditetom

Instruktorice:
Nancy Aberle (Švicarska)
Lynn Bullock (Francuska)
certificirane prakti?arke Feldenkrais i Anat Baniel metoda

N--L

Pozivamo:
- roditelje djece s teško?ama i invaliditetom
- roditelje koji žele poboljšati motori?ki i spoznajni razvoj svoje djece
- stru?njake koji rade s djecom ili odraslima (lije?nici, fizioterapeuti, radni terapeuti, logopedi, rehabilitatori, pedagozi, kineziolozi, voditelji sportskih, rekreacijskih i bodywork aktivnosti)
- sve koji žele nau?iti kako bolje koristiti svoje tijelo, olakšati poteško?e u kretanju i produbiti iskustvo cjelovitog djelovanja uma i tijela

Read More...

Workshop May 2019 / Feldenkrais and Anat Baniel Methods

Venue: Šestinski vijenac 2, Zagreb, Croatia
May 25 – 28, 2019

Instructor:

Nancy Aberle, Lynn Bullock
and support team of Feldenkrais and ABM practitioners
Languages: English and Croatian

N--L

This workshop is intended for:
- Parents of children with developmental difficulties and disabilities
- Parents who want to help their children improve motor coordination and cognitive development
- Professionals who work with children but also adults (physiotherapist, special education teachers, kinesiologists, educators, physicians, Feldenkrais practitioners and others)
- Everyone who wishes to enhance their health and well-being through somatic and neuro-motor learning

Read More...

Radionica / Feldenkrais i Anat Baniel metoda / Svibanj 2016

RADIONICA ZA RODITELJE I STRU?NJAKE KOJI RADE S DJECOM
Šestinski vijenac 2, Zagreb
Subota 28. do utorka 31. 5. 2016.
Besplatne lekcije funkcionalne integracije za polaznike radionice

slika-Lynn

Instruktorice: Nancy Aberle (Švicarska) i Lynn Bullock (Francuska)
Tema: VID, KOORDINACIJA POKRETA, U?ENJE

Radionica je namijenjena:

  • roditeljima djece s razvojnim teško?ama i invaliditetom,
  • roditeljima koji žele poboljšati motori?ki i spoznajni razvoj svoje djece,
  • stru?njacima koji rade s djecom (fizioterapeutima, rehabilitatorima, kineziolozima, pedagozima, lije?nicima i ostalima)

Na radionici ?e se prou?avati kako naši uvjetovani obrasci miši?nih kontrakcija izravno utje?u na na?in na koji koristimo o?i i ruke, a u skladu s tvrdnjom dr. Moshe Feldenkraisa da „svako tjelesno i emocionalno stanje osobe odgovara njezinom uvjetovanom obrascu miši?nih kontrakcija“.

Feldenkraisov pristup temelji se na neuroznanosti te koristi pokret da bi mozgu slao nove informacije. Slanjem nedostaju?ih senzomotori?kih informacija iskusni prakti?ari u djetetovom mozgu mogu stvoriti nove i korisne neuronske putove. Ako se djetetu pomogne tako da ono poboljša svoje sposobnosti samopercepcije i da izvede pokret kojim ?e ostvariti svoje namjere, tada se mogu poboljšati sva podru?ja djetetova života, tjelesna, emocionalna ili mentalna.
Bebama i djeci s poteško?ama u razvoju ?esto je potrebna podrška kako bi nau?ila slijed pokreta kojima druga djeca spontano eksperimentiraju. U?enjem te podrške roditelji i stru?njaci mogu primjenjivati tehnike i ideje iz ove blage i neinvazivne, a u?inkovite metode. Na taj na?in oni mogu pomo?i djeci da kroz igru i istraživanje usvoje i integriraju svaku nadolaze?u fazu u razvoju.

Read More...


Radionica BFL / Mudrost pokreta i njezine temeljne metode kosti za život / Rujan 2015.

MUDROST POKRETA (MOVEMENT INTELLIGENCE)
Probudimo osobni kompas za optimalno funkcioniranje.     
Prepoznajmo mudrost tijela i snagu integriraju?eg pokreta.

25. 9. 2015.,
trajanje 18:00-21:00

26. 9. 2015.,
trajanje 10:00-12:00

Mudrost pokreta (Movement Intelligence) je sustav vježbanja kojim se iznova u?i dinami?ka postura i stje?e gipkost uma i tijela. Razvila ga je dr. Rutyh Alon, a temelji se na pristupu dr. Moshe Feldenkraisa somatskom u?enju. Ruthy je je iskusna trenerica i mentorica u više od 30 zemalja.

Lokacija: Šestinski trg 10, Zagreb
Read more...

Radionica BFL / Kosti za život

bfl_1

Uvodna jednodnevna radionica 
14.11.2014.
trajanje 17:00-21:00

Trodnevna radionica 14.-16.11.2014.
14. od 17:00 do 21:00, 15. i 16. od 10:00 do 17:30 

Upoznavanje s programom Movement Intelligence / Svijest o kretanju i njezinom temeljnom metodom (BFL) Bones for Life / Kosti za život, zasnovanom na principima Feldenkraisove metode somatskog u?enja 

Lokacija: Šestinski trg 10, Zagreb
Read more...

Individualni sati funkcionalne integracije

Individualni sati funkcionalne integracije 

Poštovani i dragi prijatelji, roditelji i stru?njaci
Individualni sati funkcionalne integracije održat ?e se u terminu od 29. studenog do 03. prosinca u prostoriji Udruge Priroda kretanja, Šestinski trg 10. 
Dolaze nam prakti?arke Feldenkrais metode Cecile Ludemann i Stella Kammann, te William Windle, prakti?ar po Anat Baniel metodi.
Prakti?ari ?e raditi s djecom i / ili roditeljima i stru?njacima do dva puta na dan (ovisno o prijavama).
Prijave za radionice primaju se od ponedjeljka 03. 11. do popunjenja mjesta. Broj mjesta je ograni?en, pa Vas molimo da što prije osigurate svoje mjesto.


Individualni sati funkcionalne integracije za djecu su besplatni!


Cijena individualnog sata za odrasle, roditelje i stru?njake je 250 kuna.


I dalje prikupljamo prikladne igra?ke za rad s djecom. 

Veselimo se ponovnom susretu!
Srda?an pozdrav!
Ingrid Kecerin Kasumagi?

Radionica rujan 2013 / Workshop September 2013

Feldenkrais i Anat Baniel metoda
Radionice za djecu s razvojnim teško?ama, roditelje i stru?njake
(Šestine, 13. do 16. rujna 2013.)

Besplatne lekcije funkcionalne integracije

Motivirani pozitivnim iskustvima sa svibanjske radionice, a s željom da osiguramo mogu?nost kontinuiranog napredovanja svih sudionika, od 13. do 16. rujna održat ?emo novu radionicu za roditelje i stru?njake, kao i klini?ku radionicu za djecu koje ?e voditi Nancy Aberle, instruktorica Feldenkrais i Anat Baniel metode. Dolaze nam i prakti?ari koji ?e provoditi individualne lekcije – funkcionalnu integraciju s djecom.

Više o radionici...

----------------------------------

Feldenkrais and Anat Baniel Methods
Workshop for Parents and Professionals
(Šestinski vijenac 2, Zagreb, Croatia / 13. - 16. September 2013.)

Children with Developmental Delays / free Functional integration lessons (FI) for children
 
We are deeply motivated by the positive experiences that ensued from the workshop in May and would like to make it possible for all participants to continue learning and progressing. Therefore, we are organizing a new workshop from 13 to 16 September. It is intended for parents and professionals, and there will also be a clinical workshop for the children run by the Feldenkrais, and Anat Baniel methods instructor Nancy Aberle. Also present will be practitioners who are going to hold free individual Functional Integration lessons with children.

Read more...

Priklju?ite se programu BFL

bfl_2011_7

TRENING VJEŠTINE PRIRODNOG
KRETANJA I SKLADNOG DRŽANJA TIJELA

Bones for life; zdrave kosti za život je u?inkovit, inovativan i revolucionaran program vježbi kojim se ja?aju kosti, poti?e cirkulacija, proširuje spektar kretnji, poboljšava sigurnost kretanja, smanjuje rizik od pada i prijeloma, snižava stres i  otpušta nakupljena psihi?ka i tjelesna napetost te obnavlja biološki optimizam.

Dvorana Šestine, Šestinski trg 10

Bones for Life, utorkom u 09:15 i 19:30 sati

Dvorana Svetice, Svetice 35
Bones for Life, ?etvrtkom u 19:30 sati
Bones for Life, ponedjeljkom u 19:30 sati

Informacije: Udruga Priroda Kretanja, tel: 01 4637 719
Ingrid Kecerin Kasumagi?, dipl.kineziolog, Bones for Life koordinator za hrvatsku, 091 5069 505
Ivana Vukovi?, bacc.fizioterapije, Bones for Life prakti?ar, tel. 092 299 6671

Redovito vježbanje podiže vitalnost i poziva na kretanje.

Radionica BFL na stolcima

RADIONICA:
BONES FOR LIFE NA STOLICAMA - DINAMI?KO SJEDENJE

25. i 26. VELJA?E 2012.

BFL na stolicama je program vježbi kojim se obnavlja sposobnost pronalaženja ugodnog i uspravnog na?ina sjedenja i stajanja, kao i promjena položaja - iz stajanja u sjedenje na stolici ili podu i natrag. Program uspostavlja postupan, prirodan i u?inkovit oporavak vitalnosti te ga posebno preporu?ujemo osobama koje provode puno vremena u sjedenju, onima koje imaju poteško?a u posjedanju i ustajanju sa stolice ili poda, kao i osobama kojima je otežano vježbanje na podu.
Suvremena kultura sjedenja na stolicama i foteljama ima dugoro?ne posljedice na život suvremenog ?ovjeka. Iako nas u jednu ruku štedi od nekih zahtjevnih pokreta, poput posjedanja na pod i ustajanja, ova životna olakšica u kona?nici ko?i naš anatomski potencijal, oslabljuje kosti i osiromašuje pokretljivost.
Program Dinami?kog sjedenja uvodi polaznike u niz kratkih procesa koji su oblikovani tako da ožive i reorganiziraju uobi?ajeno fiksirano sjedenje ?ime kod polaznika razvijaju ideju dinami?kog karaktera sjedenja. Uvježbava se i skladno namještanje kostiju skeleta u pouzdanu osovinu koja nas drži u balansu, te skladno prenošenje sila kroz tijelo. Time se zadovoljava jedan od osnovnih preduvjeta za ja?anje i obnavljanje kostiju.
S obzirom da se u ovom programu koriste ne samo fizi?ke, ve? i kognitivne i psihi?ke sposobnosti poput vizualizacije i usmjeravanja pažnje, ?ime se pokre?u vrlo suptilni procesi, osobe s invaliditetom se lako uklju?uju u program.

Informacije: Udruga Priroda Kretanja, tel: 01 4637 719
Ingrid Kecerin Kasumagi?, dipl.kineziolog, Bones for Life koordinator za hrvatsku, 091 5069 505


Individualni sati funkcionalne integracije

radionica_prosinac2016

Feldenkrais i Anat Baniel metoda 
RADIONICA ZA DJECU S RAZVOJNIM TEŠKO?AMA, RODITELJE I STRU?NJAKE
4. do 7. 12. 2016.
Šestinski trg 10, Zagreb

Dragi roditelji i stru?njaci,
Udruga Priroda kretanja i ovog prosinca organizira individualne sate funkcionalne integracije. Naše drage prakti?arke Stella Kammann i Cecile Ludemann provodit ?e lekcije s djecom i sa zainteresiranim odraslim osobama od 4. 12. do 7. 12. Sati ?e se provoditi u prostoriji Udruge na adresi Šestinski trg 10.
Prakti?arke ?e raditi s djecom i / ili roditeljima i stru?njacima do dva puta dnevno (ovisno o prijavama).
Prijave za radionice primaju se od ponedjeljka 3. 11. do popunjenja mjesta. Broj mjesta je ograni?en, pa vas molimo da što prije osigurate svoje mjesto.

Radionica / Workshop, Svibanj / May 2015

radionica2015

Feldenkrais and Anat Baniel metoda 
RADIONICA ZA DJECU S RAZVOJNIM TEŠKO?AMA, RODITELJE I STRU?NJAKE

Šestine, 9. - 12. 5. 2015. Besplatne lekcije funkcionalne integracije za polaznike radionice Radionica je podijeljena u dva dijela: -9. i 10. Svibnja Nancy Aberle ?e održati ?etvrti seminar za rofitelje i stru?njake.
Na toj radionici bit ?e izloženo nekoliko korisnih na?ela i tehnika iz metoda Feldenkrais i Anat Baniel. 
Read more...

Feldenkrais and Anat Baniel Methods, a workshop for Parents and Professionals. 

(Šestinski vijenac 2, Zagreb, Croatia / 09. - 12.. May 2015.)

Working with children The fourth seminar will be taught by Nancy Aberle on May 9 and 10, 2015. In this workshop, a few helpful principals and techniques from Feldenkrais and Anat Baniel Method will be presented.
Read more...

 

Radionica / Workshop, Svibanj / May 2013

NancyFeldenkrais i Anat Baniel metoda - radionica za roditelje i stru?njake
Djeca s razvojnim poteško?ama: Što je mozgu potrebno da uvede red u nered?

Pozivamo Feldenkrais pedagoge i ostale srodne stru?njake: fizioterapeute, kineziterapeute, lije?nike, kineziologe, posebno roditelje i sve zainteresirane na radionicu u kojoj ?emo predstaviti na?ela Feldenkrais i Anat Baniel metode.
Rije? je o pristupima i na?elima koja su se pokazala u?inkovitima i mogu pomo?i i roditeljima djece s poteško?ama i stru?njacima koji rade s djecom.
Više o radionici...

Feldenkrais and Anat Baniel Methods, a workshop for Parents and Professionals.
Children with Developmental Delays: What does the brain need to bring order into the disorder?

We kindly invite Feldenkrais teachers and other experts in similar fields – physical therapists, doctors, kinesiologists, and interested parents to a workshop which will present the principles of the Feldenkrais and Anat Baniel methods.
The following principles from the Feldenkrais and Anat Baniel methods can be helpful for parents of children with disabilities and professionals working with children:
Read more...

BFL te?aj u Zagrebu!

Te?ajevi "osnovnog BFL programa" vježbi o prirodnom kretanju i skladnom držanju tijela održat ?e se kroz 60 sati poduke u tri dijela.

Raspored te?ajeva:
Bones for life I:

13., 14. i 20. travnja 2013.
Bones for life II:
u pripremi
Bones for life III: 
u pripremi

Tko podu?ava?
Ingrid Kecerin Kasumagi?, kineziologinja i trenerica BFL metode. BFL drži elegantnim na?inom vježbanja, u?enja i istraživanja novih mogu?nosti kretanja, razmišljanja i osje?anja.
Koordinatorica je hrvatskog ogranka Zaklade Bones for life.

Više o programu...

Feldenkrais te?aj

Nau?ite se pokretati s
minimalnim naporom uz
Feldenkrais metodu

Nova godina je po?ela, jeste li se organizirali? Da li organizirate samo vaše financije, posao ili socijalni život? Da li se organizirate za pokretanje? Kako vam to uop?e može pomo?i?
Mislite li da možete unaprijediti vaše uobi?ajeno «vježbanje», plivanje, tr?anje ili izvedbu bilo koje aktivnosti koju volite?
Možda se samo želite osje?ati ugodnije u vlastitom tijelu uz osje?aj lako?e u životu?

Više o te?aju...


MOVEMENT INTELLIGENCE / SVIJEST O KRETANJU

BFL (BONES FOR LIFE) / KOSTI ZA ŽIVOT
Ja?ajte kosti prirodnim kretanjem
BFL (BONES FOR LIFE) ON CHAIRS / KOSTI ZA ŽIVOT – PROGRAM VJEŽBI NA STOLICAMA
Promijenite predodžbe o pravilnom sjedenju
WFL (WALK FOR LIFE) / HODAJ ZA ŽIVOT
Koordinacija hoda u prirodi uz pomo? štapova
ME (MINDFUL EATING) / OSVIJEŠTENO JEDENJE
Istražite svoje navike
SOLUTIONS FOR OPTIMAL MOBILITY
Individualni program vježbi

Polaznike se vodi kroz niz pokreta i dinami?kih sekvenci prirodnog repertoara kojima istražuju i vježbaju kako potaknuti organizam na spontano korigiranje i uskla?ivanje držanja i kretanja. To zna?i da se ne zadaju vježbe s ciljem da se mnogobrojnim discipliniranim ponavljanjem usavrši njihova izvedba i postigne uspjeh, ve? da pokret postane medij kroz koji u?imo o sebi, funkcionalnoj organizaciji, novim mogu?nostima i izborima kretanja, mišljenja i svih drugih aspekata. Takav proces ima organski karakter i pretvara stav da smo žrtve bez izbora u stav biološkog optimizma u kojem nadziremo svoje vlastite snage i oslanjamo se na njih. Taj pristup proizlazi iz ideje da ljudi trebaju u?iti “kako uloviti ribu”, umjesto da im se “riba” poklanja.

U Udrugu se možete uklju?iti u grupni ili individualni rad, ili/i sudjelovanjem u nekoj od naših radionica.

Pozivamo sve one koji žele poboljšati držanje i na?in na koji koriste svoje tijelo, olakšati poteško?e ili ograni?enja pri kretanju, izazvati navike i uvjerenja, razvijati nove izbore u svim aspektima života; istražiti snagu jednostavnosti, osjetilnosti, suptilnosti i kvalitete.
Pozivamo i stru?njake koji rade s ljudima u cilju promicanja njihova zdravlja: kineziologe, fizioterapeute, rehabilitatore i druge, i sve one koji žele postati profesionalni Movement Intelligence u?itelji i treneri. 

Priroda Kretanja Foto

bfl_2Anketa

Oblik vježbanja biram po